Köpa bostad på Costa Blanca

Köpa bostad på Costa Blanca

Att köpa en fastighet på Costas Blanca i Spanien är inte så komplicerat, men det är annorlunda än vad vi är vana vid i vårt hemland. Vi rekommenderar att du tar hjälp för att, bland annat, verifiera att fastigheten är registrerad i säljarens namn och att det inte finns några skulder, skulder eller inteckningar.

För de andrahandsobjekt du finner på vår hemsida har vi inhämtat dokumentation – det vill säga ägarbevis, kopia av lagfart, information om fastighetsskatt, föreningsavgift mm.  samt kontrollerat om det finns ev registrerade skulder.

Kontrakt

När du hittat din fastighet och du önskar gå vidare med ditt köp ska kontrakt skrivas och handpenning betalas.

Kontraktet fastställer villkor och pris som gäller för köpet. En handpenning betalas vid undertecknandet av nämnda kontrakt eller via banköverföring inom 3-4 dagar. När kontraktet är undertecknat och handpenning betalats tas fastigheten bort från marknaden.

Kontraktet ska innehålla köpare och säljares uppgifter samt en utförlig beskrivning av fastigheten, betalningsvillkor och andra överenskomna villkor för köpet. Här ska det också tas med vilket datum som övertagandet ska äga rum. Inkluderas möbler och inventarier bör också en inventarielista ingå som bilaga.

NIE nummer

Alla utländska medborgare som köper en fastighet i Spanien måste ha ett NIE-nummer (ID-nummer).

Har du redan ett NIE-nummer, kontrollera om detta är av gul färg (tunt A-4 papper) och numret skrivet för hand. Om så är fallet, är det inte giltigt längre och du måste ansöka om det nya formatet, innan du kan använda det i Spanien.

Lagfart

Både säljare och köpare, eller deras representanter, ska infinna sig inför notarius publicus i Spanien där lagfarten undertecknas. Här görs också slutbetalningen och övrig dokumentation på huset lämnas över till köparen samt nycklarna. Notarius Publicus går igenom den nya lagfarten för att kontrollera att innehållet överensstämmer med det utdrag som erhållits från fastighetsregistret. Hen identifierar köpare och säljare (eller deras representanter) och undertecknar nya lagfarten tillsammans med dem när allting är kontrollerat.

Registrering av lagfart

Efter undertecknandet av lagfarten skickas den för registrering av ditt ombud samt respektive skatter och avgifter betalas (ca 12-13%. Kostnaden är högre om du ansökt om lån i Spanien). Du erhåller dock en kopia av handlingen då registreringsprocessen av originalet hos fastighetsregistret tar ca 3-4 månader.

Efter att lagfarten har undertecknats kan vatten- och elkontrakt överföras i nya ägarens namn, liksom den kommunala fastighetsskatten, ev hemförsäkring, ägarförening mm. Dessa räkningar betalas via autogiro från ditt spanska bankkonto.

Glöm inte att året efter du undertecknat lagfarten är du skyldig till att deklarera din fastighet till de spanska skattemyndigheterna. Tala med ditt ombud om detta så du inte missar någon skyldighet du nu har som ägare av en spansk egendom.

Compare listings

Compare